daarmee / daar mee

We schrijven daarmee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

  • Wat moet ik daarmee? (= wat moet ik met iets, bijvoorbeeld met die informatie)
  • Hij is daarmee begonnen toen hij beroepsgeoloog was. (= hij is begonnen met iets, bijvoorbeeld met het verzamelen van zwerfstenen)
  • Ik kan daarmee leven. (= ik kan met iets leven, bijvoorbeeld met haar beslissing)

In andere gevallen schrijven we daar mee in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

  • Mijn man wil daar meedoen aan een marathon. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
  • Ik help daar mee met het dekken van de tafels. (mee en help vormen samen het werkwoord meehelpen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons