én / èn*

De correcte spelling is én. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (én).

  • Luka én Lotte zijn erbij betrokken.


klinkers - gebruik van accenttekens

Taaladvies.net
Klemtoonteken (algemeen)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons