50-tal / 50tal* / 50'tal*

De correcte spelling is 50-tal, met een koppelteken. 50-tal is een samenstelling: tal bestaat ook als een afzonderlijk woord, bijvoorbeeld in Tal van jongeren namen deel aan de wedstrijd. In samenstellingen met een cijfer komt er een koppelteken.

Als het cijfer voluit wordt geschreven, schrijft u de combinatie aan elkaar: vijftigtal.


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons