aankomen met / afkomen met*

Met iets afkomen* in de betekenis 'iets (onverwachts of ongewensts) aanbrengen, te berde brengen' is geen standaardtaal. Correcte synoniemen zijn onder andere met iets aankomen, met iets komen aanzetten, met iets voor de dag komen.

  • Waar kom jij nu mee aan?
  • Daar moet je bij hem niet mee komen aanzetten!

Taaladvies.net
Afkomen / langskomen

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons