aasgierfonds

Veel ontwikkelingslanden kunnen hun oude obligatieleningen bij buitenlandse kredietgevers niet terugbetalen. Daardoor verliezen die leningen een flink stuk van hun waarde. Sommige beleggingsfondsen azen op zulke oude schulden: ze kopen de lening voor een fractie van de oorspronkelijke waarde op en proberen het schuldenland vervolgens via juridische weg te dwingen tot terugbetaling van het volledige bedrag, verhoogd met de achterstallige interesten. Zulke meedogenloze beleggingsfondsen worden aasgierfondsen genoemd, omdat ze hun voordeel halen uit het ongeluk van een ontwikkelingsland.

30 april 2007

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons