allang / al lang

De spelling hangt van de betekenis af. Al lang betekent 'reeds lang, al een lange tijd'.

  • Hij had het probleem al lang kunnen zien aankomen.

Allang betekent 'al, echt wel, heus'.

  • Ik begrijp allang wat je bedoelt.
  • Ik ben allang blij dat je aanwezig kunt zijn.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Allang / al lang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons