alleszins (betekenis, synoniem)

Alleszins heeft in het hele taalgebied de betekenissen 'geheel en al, in ieder opzicht, volkomen, volledig' en 'ja zeker'.

  • Die uitleg is alleszins duidelijk.
  • - Kom je naar het schoolfeest? - Alleszins.

In België wordt alleszins ook vaak gebruikt in de betekenis 'in elk geval', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of alleszins in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval zeker, hoe dan ook, in elk geval en in ieder geval.

  • Dit is in elk geval een crisis die ik in mijn carrière nog niet heb meegemaakt.
  • Je zult zeker nog de kans krijgen om haar van dichtbij te zien.

Taaladvies.net
Alleszins

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons