als ikzelf / als mijzelf

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een stellende trap van vergelijking (zoals (net) zo ijdel, even belangrijk) + als de vorm ikzelf te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Mijn partner is even belangrijk als ikzelf (belangrijk ben), en niet Mijn partner is even belangrijk als mijzelf* (belangrijk ben). Hetzelfde geldt voor hetzelfde of dezelfde + als.

 • Mijn partner is even belangrijk als ikzelf.
 • Mijn zoon verdient evenveel als ikzelf.
 • Mijn collega's willen hetzelfde als ikzelf.

In sommige gevallen is zowel ikzelf als mijzelf mogelijk na een stellende trap of na hetzelfde/dezelfde, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ikzelf de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mijzelf correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciëren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Mijn man vindt onze kleindochter even schattig als ikzelf. (= even schattig als ikzelf onze kleindochter schattig vind)
 • Mijn man vindt onze kleindochter even schattig als mijzelf. (= even schattig als mijn man mijzelf schattig vindt)
 • Zij ziet mijn man even vaak als ikzelf. (= even vaak als ikzelf mijn man zie)
 • Ze ziet mijn man even vaak als mijzelf. (= even vaak als ze mijzelf ziet)
 • Zij gaf mijn dochter hetzelfde cadeau als ikzelf. (= hetzelfde als ikzelf aan mijn dochter gaf)
 • Ze gaf mijn dochter hetzelfde cadeau als mijzelf. (= hetzelfde als ze aan mijzelf gaf)

Ook na als in de betekenis van zoals is het aan te bevelen om ikzelf te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type zingen als de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand als kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een actrice als mijzelf komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Mijn dochter zingt als ikzelf: niet slecht, maar soms wat onder de toon. (= zoals ikzelf zing)
 • Als ik regisseur was, zou ik geen actrice als ikzelf willen. (= een actrice zoals ikzelf er een ben)
 • Het liefst zou ik het aan iemand als ikzelf willen tonen. (= iemand zoals ikzelf ben)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons