anderhalf / een en een half*

In plaats van een en een half / halve* wordt in de standaardtaal gewoonlijk anderhalf / anderhalve gebruikt.

  • anderhalf uur
  • anderhalve liter
Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons