bachelor (afkorting)

Om naar het opleidingstype bachelor te verwijzen, wordt de afkorting ba gebruikt.

  • Ik heb vorig jaar terwijl ik zwanger was mijn ba-diploma gehaald.

Om naar de academische titel bachelor te verwijzen, wordt de afkorting B gebruikt. Meestal wordt niet de afzonderlijke letter B, maar een langere lettercombinatie zoals BA (bachelor of arts) of BSc (bachelor of science) gebruikt. Die afkortingen staan meestal na de naam van de persoon die de titel bachelor draagt.

  • Max Joostens BA

Taaladvies.net
Afkorting van bachelor en master

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons