baron, barones (aanspreektitel)

Om een baron of barones aan te spreken, gebruiken we meestal de gewone aanspreekvorm meneer/mevrouw.

 • Goedemorgen, meneer
 • Goedenavond, mevrouw

In protocollaire of erg plechtige situaties kunnen we in de aanspreekvorm ook de titel gebruiken.

 • Mijnheer de baron
 • Mevrouw de barones

Die formules schrijven we ook in de aanhef van een brief. Buiten protocollaire situaties is ook de gewone briefaanhef Geachte heer of Geachte mevrouw mogelijk. In brieven komen soms ook specifieke beleefdheidsformules voor, maar die zijn nog maar weinig gebruikelijk. Voor een baron luidt die formule Hoogwelgeboren heer baron en voor een barones Hoogwelgeboren vrouwe barones.

Bij brieven aan adellijke personen schrijven we in het adres de volledige naam na de titel.

 • Baron Paul Buysse
 • Barones Mia Doornaert

In erg formele brieven wordt naast de titel soms ook nog een beleefdheidsformule vermeld. De titel komt dan achter de voornaam.

 • De hoogwelgeboren heer Paul Baron Buysse
 • De hoogwelgeboren vrouwe Mia Barones Doornaert

Of de adellijke titel door erfrecht overgedragen is of tijdens het leven verworven is, maakt voor de aanspreking, aanhef en adressering geen verschil.

Taaladvies.net
Titulatuur in België (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons