beginnen / begonnen

In de voltooide tijden is zowel het voltooid deelwoord begonnen als de infinitief beginnen correct.

  • Ze is maandag begonnen / beginnen te werken.

Als er een lijdend voorwerp in de zin staat, is er wel een verschil tussen beide vormen: het lijdend voorwerp staat dan ofwel na het voltooid deelwoord begonnen ofwel voor de infinitief beginnen.

  • Ze is net begonnen Spaans te studeren.
  • Ze is net Spaans beginnen te studeren.

Zinnen als Ze is net Spaans begonnen te studeren komen ook voor, maar worden niet als standaardtaal beschouwd.

Het voltooid deelwoord begonnen kan ook worden gevolgd door de constructie met het + infinitief.

  • Ze is gisteren begonnen met het werk.

Taaladvies.net
Beginnen / begonnen

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback