benoemen tot / benoemen

In de betekenis 'een functie geven' wordt benoemen gecombineerd met tot en als.

  • Hij werd benoemd tot burgemeester.
  • Hij werd benoemd als burgemeester.

In de verbinding met functie en ambt wordt benoemen gecombineerd met het voorzetsel in.

  • Hij werd benoemd in de functie van burgemeester.

Het gebruik van benoemen zonder voorzetsel is geen standaardtaal: Hij werd burgemeester benoemd*.

Taaladvies.net
Benoemen / benoemen tot

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons