Grammatica

In grammatica's vindt u de regels voor de woorden, woordgroepen en zinnen die in een taal gevormd kunnen worden. Ze bevatten een beschrijving van de grammaticale aspecten van de taal: woordvolgorde, zinsdelen, woordsoorten, soorten zinnen, nevenschikking, negatie.

De morfologie of vormleer is de leer van de wijze waarop in een taal afgeleide en samengestelde woorden gevormd worden. Ook de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal worden in de morfologie onderzocht.

Algemene Nederlandse Spraakkunst

 

 

 

 

 

 

 • Algemene Nederlandse Spraakkunst
  http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html
  De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is de meest uitvoerige beschrijvende grammatica van het hedendaagse Nederlands. Het is een gespecialiseerd naslagwerk dat een behoorlijke kennis van de taalkundige terminologie veronderstelt.

De ANS bestaat uit twee boekdelen. Het eerste deel handelt over de woordsoorten en de woordvorming en bevat een lijst van plaatsnamen. Het tweede deel behandelt combinaties van woorden, de zinsstructuur en een aantal algemene verschijnselen zoals samenstelling en negatie.

De ANS is gratis online te raadplegen. U kunt zoeken via de inhoudsopgave, via registers of met een zoekmachine.

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) (1997, 2e, geheel herziene druk)
W. Haeseryn e.a.
Groningen: Martinus Nijhoff
ISBN 978 90 309 0043 6

Grammatica van de Nederlandse zin

 • Grammatica van de Nederlandse zin (2013, 8e, herziene druk)
  W. Vandeweghe m.m.v. M. Devos & F. De Meersman
  Antwerpen: Garant
  ISBN 978 90 441 3054 6


Syntax of Dutch
 • Syntax of Dutch
  De Syntax of Dutch is een wetenschappelijk naslagwerk waarin de Nederlandse grammatica in het Engels wordt beschreven.

De Syntax of Dutch bestaat uit zeven boekdelen. De boeken zijn gratis te downloaden via http://www.oapen.org/search?keyword=Broekhuis+syntax en online te raadplegen via http://taalportaal.org (zie de rubriek Syntax).

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 1) (2015)
H. Broekhuis, N. Corver & R. Vos
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 730 6

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 2) (2015)
H. Broekhuis & N. Corver
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 731 3

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 3) (2016)
H. Broekhuis & N. Corver
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 732 0

Syntax of Dutch. Adpositions and Adpositional Phrases (2013)
H. Broekhuis
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 601 9
ISBN 978 90 485 2225 5 (e-book)

Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases (2013)
H. Broekhuis
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 549 4

Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 1) (2012)
H. Broekhuis & E. Keizer
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 460 2
ISBN 978 90 485 1755 8 (e-book)

Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 2) (2012)
H. Broekhuis & M. den Dikken
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 463 3
ISBN 978 90 485 1760 2 (e-book)

Taalboek Nederlands

 • Taalboek Nederlands (2011, 6e, bijgewerkte uitgave)
  W. Smedts & W. Van Belle
  Kalmthout: Pelckmans
  ISBN 978 90 289 6205 7

Grammatica Nederlands. Woorden, zinnen, spelling

 • Grammatica Nederlands. Woorden, zinnen, spelling (2011, 16e druk)
  H. Houët
  Houten: Het Spectrum
  ISBN 978 90 491 0604 1
  ISBN 978 90 00 33174 1 (e-book)

Grammatica geregeld

 • Grammatica geregeld (2010)
  Genootschap Onze Taal
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 58134 9

Prisma Basisgrammatica Nederlands. Begrijpelijk voor iedereen

 • Prisma Basisgrammatica Nederlands. Begrijpelijk voor iedereen (2016, 7e druk)
  H. Houët
  Houten: Unieboek | Het Spectrum
  ISBN 978 90 00 35316 3

Handboek Spraakkunst

 • Handboek Spraakkunst (2007)
  J. De Schryver, W. Haeseryn & G. Rutten
  Mechelen: Wolters Plantyn
  ISBN 978 90 301 8753 0

Grammatica voor iedereen

 • Grammatica voor iedereen (2007)
  F. Balk-Smit Duyzentkunst
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 12077 7

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons