Taalgeschiedenis

 

 • Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT): www.inl.nl
  Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is een wetenschappelijk, historisch-taalkundig woordenboek over het Nederlands van vroeger. Het behandelt de Nederlandse woordenschat van 1500 tot 1921. Het WNT werd in 1998 voltooid en omvat ruim 300 000 trefwoorden en meer dan 40 miljoen woordvormen. Met zijn bijna veertig boekdelen is het WNT het grootste verklarende woordenboek ter wereld.

U kunt het WNT gratis online raadplegen en doorzoeken via de Geïntegreerde Taalbank van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Via de Geïntegreerde Taalbank kunt u ook nog andere historische woordenboeken van het Nederlands raadplegen: het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het Middelnederlandsch Woordenboek.

Dutch. Biography of a Language

 • Dutch. Biography of a Language (2013)
  R. Willemyns
  New York: Oxford University Press
  ISBN 978 0 19 985871 2
  ISBN 978 0 19 985872 9 (e-book)

Taal op drift. Lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving

 • Taal op drift. Lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving (2013)
  J. van der Horst
  Amsterdam: J.M. Meulenhoff
  ISBN 978 90 290 8886 2
  ISBN 978 94 6023 666 2 (e-book)

Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken in het Nederlands

 • Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken in het Nederlands (2011)
  P.G.J. van Sterkenburg
  Schiedam: Scriptum
  ISBN 978 90 5594 837 6

Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen

 • Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen (2009)
  N. van der Sijs & R. Willemyns
  Amsterdam: Bert Bakker
  ISBN 978 90 351 3282 5

Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur

 • Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur (2016, 15e druk)
  J. van der Horst
  Amsterdam: J.M. Meulenhoff
  ISBN 978 90 290 8265 5

Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis

 • Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008)
  J.M. van der Horst
  Leuven: Universitaire Pers
  ISBN 978 90 5867 646 7

Geschiedenis van het Nederlands

 • Geschiedenis van het Nederlands (2015, 8e druk)
  M. van der Wal & C. van Bree
  Houten: Unieboek | Het Spectrum
  ISBN 978 90 00 35058 2

Het Nederlands vroeger en nu

 • Het Nederlands vroeger en nu (2008, 3e, herziene druk)
  G. Janssens & A. Marynissen
  Leuven: Acco
  ISBN 978 90 334 7070 7

Calendarium van de Nederlandse Taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen

 • Calendarium van de Nederlandse Taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen (2006)
  N. van der Sijs
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 11737 1

Spraakmakend Nederlands

 • Spraakmakend Nederlands (2005)
  W. Daniëls
  Brugge: die Keure
  ISBN 978 90 75862 71 3

Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands

 • Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands (2005)
  N. van der Sijs (Red.)
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 10739 6

Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN

 • Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN (2004)
  N. van der Sijs
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 10587 3

Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden

 • Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden (2003)
  R. Willemyns & W. Daniëls (Red.)
  Antwerpen: Standaard
  ISBN 978 90 71206 43 6

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons