Taalmails, -tijdschriften en -blogs

 

taalmails

 

Taallink: http://www.taaltelefoon.be/taallink
Taallink is het wekelijkse e-mailmagazine van de Taaltelefoon. Als u zich abonneert, krijgt u elke week de vraag van de week en het woord van de week in uw mailbox.


Neder-L: http://nederl.blogspot.be/
De elektronische nieuwsbrief van Neder-L, een gratis elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, waarvan de informatie ook op een blog beschikbaar is.

logo Taalblad

Taalblad: www.taalblad.be
De wekelijkse nieuwsbrief van Taalblad.be, de webkrant voor anderstaligen die Nederlands leren.


Taalmail VRT: https://taal.vrt.be/forms/PhQQQSdKZkCwlAfNtVjBaUHcpzzXfeSLfiLEjj
U kunt u abonneren op een wekelijkse taalmail met taaltips van de taaladviseur van de VRT.


Taalpost: www.taalpost.nl
Taalpost is een e-mailnieuwsbrief die taalliefhebbers wil informeren over de taalactualiteit. Het is een initiatief van het Genootschap Onze Taal. Drie keer per week.


Woordpost: www.woordpost.nl
Woordpost is een elektronische nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal. U krijgt op dinsdag en donderdag een e-mail waarin een moeilijk woord uit een actueel nieuwsbericht centraal staat. Het Genootschap Onze Taal licht het woord in de context toe en vertelt meer over betekenis, uitspraak en herkomst.

 

taaltijdschriften


Ad Rem: www.vvzc.be/adrem
Ledenblad van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie (VVZC) . Een blad over communicatie in de zakelijke sfeer. Besteedt aandacht aan de communicatiepraktijk van de bedrijfswereld en de overheid. Verschijnt zes keer per jaar.


Neerlandia - Nederlands van Nu: www.anv.nl/tijdschrift
Opiniërend en informatief tijdschrift ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur, en van alle vormen van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Bestaat uit Neerlandia (een voortzetting van Neerlandia en Nieuwsbrief/Buren) en Nederlands van Nu. Uitgegeven door het Algemeen-Nederlands Verbond. Verschijnt vijf keer per jaar.


logo Onze Taal

 

 

Tachtig jaar Onze Taal 1932-2011 op dvd

Onze Taal: www.onzetaal.nl
Het meest algemene en ook het meest gelezen maandblad over taal in het Nederlandse taalgebied. De oplage bedraagt ongeveer 33.000 exemplaren. Uitgegeven door het Nederlandse Genootschap Onze Taal. Wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen. Besteedt ook geregeld aandacht aan de ontwikkelingen in het Nederlands in Vlaanderen.

Op dvd: Tachtig jaar Onze Taal 1932-2011 (2012)
Den Haag: Genootschap Onze Taal & Stichting Historic Future
ISBN 978 90 819896 0 2


Over taal: www.overtaal.be
De opvolger van Taalbeheersing in de administratie en Taalbeheersing in de praktijk. Was oorspronkelijk vooral gericht op het taalgebruik in de Belgische overheidsadministratie, houdt zich nu bezig met taal in ruimere zin. Verschijnt vijf keer per jaar.


 

Tekstblad: www.tekstblad.nl
Een populair-wetenschappelijk tijdschrift over de productie en begeleiding van alle vormen van tekstuele communicatie. Achtergrondartikelen, interviews en praktische informatie over het ontwerp en de evaluatie van teksten. Vooral interessant voor (professionele) tekstschrijvers, redacties en opdrachtgevers uit de pr- en reclamewereld. Verschijnt zes keer per jaar.

 

taalblogs


Neder-L

 

 

Neder-L: http://nederl.blogspot.be/
Neder-L is een gratis elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, waarvan de informatie ook op een blog beschikbaar is. Betreft vooral Nederland, in mindere mate Vlaanderen. Bevat een evenementenagenda, vacatures, een maandelijks tijdschriftenoverzicht, aankondigingen van nieuwe publicaties, columns, enkele artikelen, interactieve vragen over diverse onderwerpen. Via de website van Neder-L kunt u zich abonneren op de elektronische nieuwsbrief.

 

Taalprof: http://taalprof.blogspot.be
Weblog van een mysterieuze taalprof. Hij beantwoordt grammaticavragen en belicht interessante grammaticakwesties.

logo Taalbank.nl

Taalverandering: www.taalbank.nl
Dagelijks nieuws over taaltrends en taalvernieuwingen. Taalbank staat onder redactie van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Grote Van Dale.

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons