Terminologie

 

algemeen


 

 • NedTerm: http://taalunieversum.org/taal/terminologie
  Onderdeel van Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, met informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen bestaat op het gebied van terminologie. De site bevat onder andere een bibliografie van terminologische werken, een overzicht van opleidingen en cursussen en informatie over normalisatie, standaardisatie en beschikbare hulpmiddelen bij terminologiewerk.

 

juridisch

De Valks Juridisch Woordenboek

 • De Valks Juridisch Woordenboek (2010, 3e herziene en uitgebreide druk)
  E. Dirix, B. Tilleman & P. Van Orshoven (Red.)
  Antwerpen: Intersentia
  ISBN 978 90 5095 684 0

Woorden van de wet. Kriskras door de taal van de overheid

 • Woorden van de wet. Kriskras door de taal van de overheid (2009)
  H. Brouckaert
  Brugge: die Keure
  ISBN 978 90 486 0414 2

Fockema Andreae's Juridisch woordenboek

 • Fockema Andreae's Juridisch woordenboek (2016, 16e druk)
  R.D.J. van Caspel & M.P. Damen
  Groningen: Noordhoff
  ISBN 978 90 01 86312 8

Juridisch zakwoordenboek

 • Juridisch zakwoordenboek (2007, 2e herziene uitgave)
  L. Nackom & M. Van Hoecke
  Leuven: Acco
  ISBN 978 90 334 6620 5

 

Juridisch woordenboek NF/FN

 • Juridisch woordenboek NF/FN (2015, 7e uitgave, aangevuld en herzien)
  J. Moors & S. Theissen
  Brugge: die Keure
  ISBN 978 90 486 2181 1 (N/F)
  ISBN 978 90 486 2182 8 (F/N)

 

taal- en letterkunde


 • Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/talenbeleid/advieslijst-2012/
  De Vlaamse overheid heeft de Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands opgesteld om ervoor te zorgen dat leerkrachten in het onderwijs zo veel mogelijk dezelfde taalkundige terminologie gebruiken. Van de synoniemen apostrof, afkappingsteken en weglatingsteken wordt bijvoorbeeld de term apostrof als standaardterm aanbevolen.


Digitale_Bibliotheek_voor_de_Nederlandse_Letteren

 • Algemeen letterkundig lexicon: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01
  Deze uitgave op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een voortzetting van het Lexicon van literaire termen (2007) en het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002).

Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren
 • Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren (2015)
  P. Claes & E. Hulsens
  Nijmegen: Vantilt
  ISBN 978 94 6004 199 0

Basisbegrippen morfologie

 • Basisbegrippen morfologie (2013)
  H. Smessaert
  Leuven: Acco
  ISBN 978 90 334 8979 2

Basisbegrippen fonetiek en fonologie

 • Basisbegrippen fonetiek en fonologie (2012)
  H. Smessaert & W. Decoster
  Leuven: Acco
  ISBN 978 90 334 8576 3

Basisbegrippen semantiek

 • Basisbegrippen semantiek (2009)
  H. Smessaert
  Leuven: Acco
  ISBN 978 90 334 7560 3

 

andere terminologische boeken

Pinkhof Geneeskundig woordenboek

 • Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012, 12e, herziene en uitgebreide druk)
  J.J.E. van Everdingen & A.M.M. van den Eerenbeemt (Red.)
  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
  ISBN 978 90 313 9121 9

Schooltaalwoordenboek

 • Schooltaalwoordenboek (2010)
  R. Matheesen e.a.
  Kapellen: Pelckmans
  ISBN 978 90 289 5278 2

Cultuurtoeristische Van Dale

 • Cultuurtoeristische Van Dale (2007)
  Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie
  ISBN 978 90 6648 962 2

Wetstratees

 • Wetstratees (2004)
  B. Bultinck
  Antwerpen: Standaard
  ISBN 978 90 02 21404 2

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons