bruto loon / brutoloon

De correcte spelling is brutoloon, aaneen. Als er vlak na bruto een zelfstandig naamwoord staat, wordt het geheel aan elkaar geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na bruto staan.

  • brutobedrag, brutoloon, brutoprijs, brutowinst

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na bruto- verplicht. Klinkerbotsing komt met bruto- voor in woorden met de lettercombinaties o+e, o+i, o+o en o+u.

  • bruto-energiebehoefte, bruto-inkomen, bruto-opbrengst, bruto-uurloon

Taaladvies.net
Bruto(-)inkomsten / netto(-)inkomsten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons