casus / casussen / casi*/ case / cases

Het Nederlandse meervoud van casus ('geval, praktijkgeval', 'naamval') is casussen. Soms wordt de meervoudsvorm casi* gebruikt, maar die is niet correct. Af en toe wordt de oorspronkelijke Latijnse meervoudsvorm casus ook in het Nederlands als nogal geleerde meervoudsvorm gebruikt.

In de betekenis 'praktijkgeval' wordt in plaats van casus vaak het uit het Engels ontleende woord case (meervoud cases) gebruikt, ook in samenstellingen als casestudy en testcase.

Taaladvies.net
Casussen / casus

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons