cc / bcc

De afkorting cc staat voor carbon copy of ook wel copie conforme. De betekenis is 'in afschrift gestuurd aan'. Cc's worden gebruikt in brieven en e-mails. Ze dienen om andere personen dan de geadresseerde op de hoogte te brengen of te houden, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze iets doen of op het bericht reageren. U kunt cc in een brief ook vervangen door kopie aan of afschrift aan.

De afkorting bcc staat voor blind carbon copy. Met bcc's kunt u in e-mails verborgen houden dat u iemand anders ook van uw bericht kennis laat nemen, maar dat gebruik wordt niet aangeraden. Met de bcc-functie kunt u ook een e-mail sturen naar een groep mensen die elkaars e-mailadres niet mogen of niet hoeven te kennen. In dat geval staat iedereen in bcc.

Taaladvies.net
Cc

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons