chillen (vervoegen)

De stam van chillen ('zich ontspannen, het rustig aan doen') is chil. Bij de stam van een werkwoord van Engelse oorsprong behouden we de dubbele medeklinker alleen als die nodig is voor een correcte uitspraak van de voorafgaande klinker. Bij chillen is dat niet het geval, vandaar dat we bijvoorbeeld ik chil, hij chilt en wat een gechil schrijven.

Vervoeging:

  • ik chil, jij chilt, wij chillen
  • ik childe, wij childen
  • ik heb gechild
  • in gechilde toestand


werkwoordspelling - Engelse werkwoorden

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons