CLB / clb*

De afkorting van centrum voor leerlingenbegeleiding is CLB, met hoofdletters en zonder puntjes. De afkorting van de meervoudsvorm centra voor leerlingenbegeleiding is CLB's.


afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons