departement (hoofdletter)

Het woord departement is een soortnaam en wordt in de regel klein geschreven. Dat geldt in principe ook als het woord wordt gevolgd door de officiële naam van het departement.

 • Hij is nieuw in ons departement.
 • Het departement staat onder grote druk.
 • het departement Toegepaste Taalkunde
 • het departement Sociale School Heverlee

In de benamingen van de departementen van de Vlaamse overheid wordt het woorddepartement wel met een hoofdletter geschreven. Het geheel is de officiële naam van de entiteit. Een uitzondering daarop is het departement Ruimte Vlaanderen. Omdat het woord departement geen deel uitmaakt van de officiële naam Ruimte Vlaanderen, wordt het met een kleine letter geschreven.

 • het Departement Kanselarij en Bestuur
 • het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • het Departement Financiën en Begroting
 • het Departement Landbouw en Visserij
 • het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • het Departement Onderwijs en Vorming
 • Ruimte Vlaanderen of het departement Ruimte Vlaanderen
 • het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • het Departement Werk en Sociale Economie
 • het Departement internationaal Vlaanderen

Taaladvies.net
Afdeling Financiën (hoofdletters?)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons