derde-betalersregeling / derdebetalersregeling*

De correcte schrijfwijze is derde-betalersregeling. De betekenis is 'regeling waarbij een derde partij voor het leveren van een dienst betaalt'.

Tussen derde en betaler staat een streepje omdat het om gelijkwaardige delen gaat: de partij is niet de derde betaler, maar is tegelijk derde (partij) en betaler. Het rechterdeel regeling wordt aan dat linkerdeel vast geschreven, met een tussenletter -s-.

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons