diens / zijn

Diens is de genitiefvorm mannelijk enkelvoud van die. De betekenis is 'van hem, van die persoon'. Diens is een nogal formeel woord, maar in sommige zinnen kan het bruikbaar zijn om verwarring te voorkomen. In de volgende zin is het zonder verdere context onduidelijk of het gaat om de broer van Hugo, de broer van Simon of de broer van iemand die eerder aan bod kwam.

  • Hugo vroeg aan Simon of zijn broer al terug was.

Als het om Simons broer gaat, kunnen we dat ondubbelzinnig duidelijk maken door diens te gebruiken.

  • Hugo vroeg aan Simon of diens broer al terug was.

Diens wordt vooral gebruikt in geschreven taal. In gesproken taal wordt in plaats van diens meestal die z'n gebruikt.

  • Hugo vroeg aan Simon of die z’n broer terug was van het front.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons