e-mailadres / emailadres*

De correcte spelling is e-mailadres, met koppelteken.

In een woord dat bestaat uit een initiaalwoord (zoals e van electronic) en een zelfstandig naamwoord (zoals mail), staat er een koppelteken tussen beide delen: e-mail, e-boek, pc‐tafel, plasma-tv. Een initiaalwoord is een afkorting waarbij de eerste letters van de afgekorte woorden als afzonderlijke letters worden uitgesproken.


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Email / e-mail

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons