ernaast / er naast

We schrijven ernaast aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Ze kwam ernaast zitten. (= ze kwam naast iets of iemand zitten, bijvoorbeeld naast de kast)
 • Ze wonen in het huis ernaast. (= in het huis naast dat huis)

Ernaast wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • ernaast grijpen (= te laat zijn, verliezen): Bij die sollicitatie heeft hij ernaast gegrepen.
 • ernaast zijn (= het mis hebben): Je bent ernaast, hoor!
 • ernaast zitten (= het mis hebben): Je zit ernaast met je berekening.

In andere gevallen schrijven we er naast in twee woorden. Er en naast zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wat staat er naast de loods? (naast hoort bij de loods)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons