erover / er over

We schrijven erover aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Mira is erover gestruikeld. (= Mira is over iets gestruikeld, bijvoorbeeld over de schoen)
 • Laten we erover ophouden. (= laten we over iets ophouden, bijvoorbeeld over het discussiepunt)
 • Hij heeft erover ingezeten. (= hij heeft ingezeten over iets, bijvoorbeeld over de problemen van zijn dochter)
 • We zijn het erover eens. (= we zijn het eens over iets, bijvoorbeeld over de beste oplossing)
 • De spreker weidt erover uit. (= de spreker weidt over iets uit, bijvoorbeeld over dat incident)

Na erover kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen. De dat-zin of de beknopte bijzin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • Ze verwondert zich erover dat hij zo onzeker is. (= ze verwondert zich over iets, zoals in: ze verwondert zich over zijn onzekerheid)
 • Kaneko waakt erover alleen dagverse ingrediënten te gebruiken. (= Kaneko waakt over iets, zoals in: ze waakt over de versheid van de ingrediënten)

In andere gevallen schrijven we er over in twee woorden. Er en over zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie hangt er over de reling? (over hoort bij de reling)
 • Ik sprong er over een muurtje. (over hoort bij een muurtje)
 • We weten nog niet wie er overgaat naar het derde jaar. (over en gaan vormen samen het werkwoord overgaan)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons