ertegenop / ertegen op / er tegenop* / er tegen op*

We schrijven ertegenop aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -tegenop gaat terug op de voorzetselcombinatie tegen … op.

 • Hij botste ertegenop. (= hij botste tegen iets op, bijvoorbeeld tegen de muur op)
 • De expeditie liep ertegenop. (= de expeditie liep tegen iets op, bijvoorbeeld tegen de problemen op)

We schrijven ertegen op in twee woorden als op deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertegen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tegen en een naamwoord. Dat is onder andere het geval bij samengestelde werkwoorden als opkijken (tegen iets of iemand), opkomen (tegen iets), opzien (tegen iets of iemand) en in de combinatie op kunnen (tegen iets).

 • De leerlingen hebben ertegen opgekeken. (= de leerlingen hebben opgekeken tegen iets, bijvoorbeeld tegen de opdracht)
 • De wijkvereniging kwam ertegen op. (= de wijkvereniging kwam op tegen iets, bijvoorbeeld tegen de aanleg van een nieuwe weg)
 • We zagen ertegen op. (= we zagen op tegen iets, bijvoorbeeld tegen het vele werk)
 • Hij kon ertegen op. (= hij kon op tegen iets, bijvoorbeeld tegen de vele tegenslagen)
 • Ik hoop dat we ertegen op kunnen. (= dat we tegen iemand op kunnen, bijvoorbeeld tegen de tegenstanders)
 • Dat boek handelt over de gevolgen van de klimaatsverandering en de strijd ertegen op de voedselproductie in het Zuiden. (= de strijd tegen de klimaatsverandering; op hoort bij de voedselproductie in het Zuiden)

De schrijfwijzen er tegenop* en er tegen op* zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons