ertegenover / ertegen over / er tegenover* / er tegen over*

We schrijven ertegenover aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

  • Wat staat ertegenover? (= wat staat tegenover iets, bijvoorbeeld tegenover de grote investering)
  • Ik geef de argumenten die ertegenover staan. (= die tegenover iets staan, bijvoorbeeld tegenover de eerdergenoemde argumenten)
  • Ertegenover is een grote handelszaak. (= tegenover iets, bijvoorbeeld tegenover dat bedrijf)

We schrijven ertegen over in twee woorden als over deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertegen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tegen en een naamwoord.

  • Hij heeft veel gedaan om de aandacht op de gevaren van kernenergie te richten en het protest ertegen over de wereld te verspreiden. (= het protest tegen kernenergie; over hoort bij de wereld)

De schrijfwijzen er tegenover* en er tegen over* zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons