eruitzien / er uitzien / eruit zien / er uit zien*

Eruitzien wordt aan elkaar geschreven als het gaat om het werkwoord met de betekenis 'een bepaald uiterlijk of voorkomen hebben'.

 • Weet jij hoe die pillen eruitzien?
 • Op deze foto kun je zien hoe Miami Beach eruitzag in 1939.
 • Hierdoor zal je huid er weer stralend uitzien.
 • Hoe ziet jouw droomhuwelijk eruit?

Eruit zien is de correcte spelling als zien deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Eruit is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat u kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel uit en een naamwoord.

 • Hij heeft zijn oog nog, maar kan hij eruit zien? (= maar kan hij uit zijn oog zien)
 • Met je hemd eruit zien we je mooie riem niet meer. (= met je hemd uit iets zien we je mooie riem niet meer, bijvoorbeeld uit je broek)

Een enkele keer wordt er los geschreven van uitzien. Er en uitzien zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Ik weet nog hoe ik er uitzag over de velden. (uit en zag vormen samen het werkwoord uitzien)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Volg ons