euro / EUR / €

Voor bedragen in euro's zijn verschillende notaties mogelijk. Het woord euro en het euroteken (€) zijn gebruikelijk in niet-gespecialiseerde, doorlopende teksten; het symbool EUR is alleen gangbaar in gespecialiseerde monetaire teksten en eventueel in tabellen.

Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50. In Nederland staat er na hele bedragen meestal een komma en een streepje: Hij is me nog € 24,- schuldig. In België is het minder gebruikelijk om na het bedrag een komma en een streepje te zetten: Hij is me nog € 24 schuldig.

Het internationale symbool EUR kan voor of achter het bedrag staan: 200 EUR of EUR 200. In België is het gebruikelijk om EUR achter het bedrag te zetten; in Nederland staat de muntcode er meestal voor. In beide gevallen staat er ook een spatie tussen het bedrag en het symbool.

Taaladvies.net
Euro / EUR / euroteken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons