gans / heel

Gans wordt vooral in de spreektaal in België nog gebruikt in de betekenis 'compleet, (ge)heel, helemaal, totaal, volledig'. Voor veel taalgebruikers heeft gans een ouderwetse bijklank. In de standaardtaal zijn er veel correcte synoniemen in gebruik.

 • helemaal alleen
 • de stemming sloeg compleet om
 • het hele land
 • een volledige generatie
 • de voltallige familie
 • een volle week
 • iets totaal anders aanpakken

Gans is wel algemeen gangbaar in bepaalde vaste verbindingen.

 • van ganser harte
 • de godganse dag

Taaladvies.net
Gans / heel

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons