gedachtewisseling / gedachtenwisseling*

De correcte spelling is gedachtewisseling. Het linkerdeel van de samenstelling (gedachte) heeft zowel een meervoud op -en als op -es: gedachten en gedachtes. U zet dan geen tussenletter -n- in de samenstelling.

Andere samenstellingen met gedachte als eerste deel worden op dezelfde manier geschreven.

  • gedachtegang
  • gedachtegoed
  • gedachtestreepje


tussenletters -e- en -en- in samenstellingen

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons