gemeenteraad (hoofdletter)

De correcte spelling is gemeenteraad, met kleine letter.

Namen van instanties die gebruikt worden als een soortnaam, schrijven we met een kleine letter.

  • gemeenteraad, algemene vergadering, college van burgemeester en schepenen, directie, directiecomité, ondernemingsraad, raad van bestuur, regering, schepencollege


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons