goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond / goede avond / goeie avond

Als goedenavond als groet wordt gebruikt en niet wordt voorafgegaan door het lidwoord een, wordt de combinatie aaneengeschreven. Hetzelfde geldt voor zinnen waarin de groet zonder een als lijdend voorwerp voorkomt, bijvoorbeeld in combinatie met wensen. Zowel de spelling met d als de spelling met i is dan correct: goedenavond, goeienavond. Als er goedenavond geschreven staat, kan dat ook als goeienavond gelezen worden: in gesproken taal wordt gewoonlijk goeienavond gezegd.

Goedenavond of goeienavond wordt, zoals goedendag of goeiendag, meestal met een n geschreven. Maar de spellingen goedeavond en goeieavond kunnen ook als correct worden beschouwd. De n wordt in de praktijk vaak nog uitgesproken, maar ook de uitspraak zonder [n] is gebruikelijk.

 • Goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond, juf Lies.
 • Goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond, heb je goed geslapen?
 • Heb je tante Marilou al goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond gewenst?

Een enkele keer wordt de aaneengeschreven vorm goedenavond (of goeienavond, goedeavond, goeieavond) als zelfstandig naamwoord gebruikt. Goedenavond kan dan vervangen worden door het woord groet. In zulke gevallen wordt de aaneengeschreven vorm door het lidwoord een (of bijvoorbeeld geen) voorafgegaan.

 • Zelfs een goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond kon er niet meer af.
 • Ze kreeg geen goedenavond / goeienavond / goedeavond / goeieavond over haar lippen.

In de overige contexten wordt goede avond (goeie avond) in twee woorden geschreven, zonder n. Dat is bijvoorbeeld het geval als een goede avond (met het lidwoord een) als groet wordt gebruikt.

 • Nog een goede / goeie avond!
 • Heb je tante Marilou al een goede / goeie avond gewenst?

En ook als goed 'zeker, bepaald' of 'gunstig' betekent, wordt goede avond in twee woorden geschreven.

 • Op een goede / goeie avond ging ze naar de disco en ze kwam nooit meer terug.
 • Op een goede / goeie avond verdien ik meer dan 100 euro.

Taaladvies.net
Goeiedag / goededag / goeiendag / goedendag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons