grenzeloos / grenzenloos*

De correcte spelling is grenzeloos. In afleidingen met het achtervoegsel -loos schrijven we geen tussen-n tussen het grondwoord en het achtervoegsel: besluiteloos, ideeëloos, kosteloos, zorgeloos enzovoort. Dat -loos een achtervoegsel is, blijkt uit het feit dat het – in de betekenis 'zonder' – niet als zelfstandig woord voorkomt.

tussenletters -e- en -en- in afleidingen

Taaladvies.net
Ideeënloos / ideeëloos
Zorgenloos / zorgeloos

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons