het best / best

Met het best(e) wordt aangegeven dat iets de voorkeur verdient, verkieslijk of aan te raden is. Het best(e) wordt in verzorgde spreektaal doorgaans gecombineerd met het hulpwerkwoord kunnen.

  • Je kunt het best stoppen met roken. (= het is aan te raden)

In België wordt best(e) ook vaak zonder het lidwoord het en/of zonder kunnen gebruikt om aan te geven dat iets de voorkeur verdient of aan te raden is, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of dat gebruik van best tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval kunnen + het best(e).

Met best wordt aangegeven dat iets goed mogelijk is.

  • Je kunt best stoppen met roken. (= natuurlijk wel, beslist)

Taaladvies.net
Best / het best(e)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons