hiermee / hier mee

We schrijven hiermee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

 • Wat moet ik hiermee? (= wat moet ik met iets, bijvoorbeeld met deze informatie)
 • Ik kan hiermee leven. (= ik kan met iets leven, bijvoorbeeld met deze situatie)
 • Hiermee kan ze voort. (= met iets kan ze voort, bijvoorbeeld met deze input)

In andere gevallen schrijven we hier mee in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Mijn man wil hier meedoen aan een marathon. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
 • Ik help hier mee met het dekken van de tafels. (mee en help vormen samen het werkwoord meehelpen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons