hierom / hier om

We schrijven hierom aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • We kunnen hierom lachen. (= we kunnen lachen om iets, bijvoorbeeld om deze grap)
 • Het gaat hierom: ik heb een nieuwe baan gevonden. (= het gaat om het volgende)
 • Ik heb niet gestemd, en wel hierom. (= om de volgende reden)

In andere gevallen schrijven we hier om in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Ze blijft hier om nog wat te werken. (om leidt de beknopte bijzin om nog wat te werken in)
 • Normaal gezien sluiten de winkels hier om 18 uur. (om hoort bij 18 uur)
 • Volgens getuigen heeft de dader zijn voet hier omgeslagen. (om en geslagen vormen samen het voltooid deelwoord omgeslagen)
 • De bomen die hier omwaaien, laten ze gewoon liggen. (om en waaien vormen samen het werkwoord omwaaien)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons