hieruit / hier uit

We schrijven hieruit aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Haal me hieruit! (= haal me ergens uit, bijvoorbeeld uit deze gevangenis)
 • Wat heb je hieruit geleerd? (= wat heb je uit iets geleerd, bijvoorbeeld uit deze ervaring)
 • Welke kleur zou jij hieruit kiezen? (= welke kleur zou jij uit iets kiezen, bijvoorbeeld uit dit kleurengamma)

In andere gevallen schrijven we hier uit in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Ze zijn hier uit solidariteit met de stakers. (uit hoort bij solidariteit)
 • Hoogbouw is hier uit den boze. (uit hoort bij den boze)
 • Het gaat te ver om de oorzaken hier uit te leggen. (uit en leggen vormen samen het werkwoord uitleggen)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hierwaar (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons