hij / hem

Het is aanbevolen om in vergelijkingen de vorm hij te gebruiken na dan en als. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Jij bent jonger dan hij (is), en niet Jij bent jonger dan hem (is)*.

 • Jij bent jonger dan hij.
 • Wij hebben een andere auto dan hij.
 • Ik ben even blij als hij.
 • Stijn is (net) zo belangrijk als hij.
 • Koen verdient evenveel als hij.
 • Zij denkt hetzelfde als hij.

Na zoals heeft de vorm hij de voorkeur. U kunt die vorm ook in dit geval vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Ze is niet zoals hij (is), en niet Ze is niet zoals hem (is)*.

 • Ze zingt niet zoals hij.
 • We zijn al jaren op zoek naar een acteur zoals hij.

Bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken – zoals vinden, appreciëren, achten – is zowel hij als hem mogelijk, maar dan is er een betekenisverschil.

 • Ik apprecieer jou meer dan hij. (= meer dan hij jou apprecieert)
 • Ik apprecieer jou meer dan hem. (= meer dan ik hem apprecieer)
 • Ik apprecieer jou niet zoals hij. (= zoals hij jou apprecieert)
 • Ik apprecieer jou niet zoals hem. (= zoals ik hem apprecieer)

Taaladvies.net
Zoals hem / zoals hij

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons