in euro / in euro's / in euri*

Als het woord euro onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud (in euro) als in het meervoud (in euro's) staan. In Nederland wordt overwegend de meervoudsvorm gebruikt, in België de enkelvoudsvorm. Ook als we een veelvoud van een munteenheid willen uitdrukken na het voorzetsel in, is zowel het enkelvoud als het meervoud mogelijk. De meervoudsvorm euri* is niet correct.

  • Dat hotel aanvaardt alleen betalingen in euro's / in euro.
  • In de tabel staan alle bedragen in duizenden euro's / in duizenden euro.

Taaladvies.net
Euro: een bedrag in euro('s)?

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons