ingewikkeldere / ingewikkelder / meer ingewikkelde

De vormen ingewikkeldere, ingewikkelder en meer ingewikkelde zijn alle drie correct.

  • Dat is een ingewikkeldere / ingewikkelder / meer ingewikkelde situatie.

De vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden wordt in het algemeen gevormd door aan het bijvoeglijk naamwoord de uitgang -er(e) toe te voegen: ingewikkelder(e). Bij vormen als ingewikkeldere, die door de opeenvolging van drie of meer lettergrepen met een toonloze e-klank moeilijk uit te spreken zijn, wordt de buigings-e vaak weggelaten: ingewikkelder. De opeenvolging van toonloze klanken kan ook vermeden worden door een omschrijving met meer: meer ingewikkelde.

Taaladvies.net
Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de - werkwijze)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons