Inspectie van Financiën (hoofdletter)

De correcte spelling is Inspectie van Financiën. Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

  • Raad van State, Rekenhof

Namen van niet-unieke instanties, die dus gebruikt worden als een soortnaam, schrijven we met een kleine letter.

  • directieraad, managementcomité


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Rechtbank (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons