jou / jouw

Jouw is een bezittelijk voornaamwoord. Jouw kan worden vervangen door een ander bezittelijk voornaamwoord, bijvoorbeeld door mijn of zijn.

 • Wat is jouw naam?, zoals Wat is mijn naam?
 • Dat is jouw boek, jouw zaak, jouw zus, zoals Dat is zijn boek, zijn zaak, zijn zus.

Jou is een persoonlijk voornaamwoord. Jou kan worden vervangen door een ander persoonlijk voornaamwoord, bijvoorbeeld door mij of hem, of door ik of hij.

 • Heb ik je al uitgenodigd voor ons feestje?, zoals Heb ik hem al uitgenodigd voor ons feestje?
 • Je ziet toch dat ik bezig ben?, zoals Hij ziet toch dat ik bezig ben.
 • Beweer je dat ik mijn fiets aan jou heb uitgeleend?, zoals Beweert hij dat ik mijn fiets aan hem heb uitgeleend?
 • Sprak hij met jou of met iemand anders?, zoals Sprak hij met mij of met iemand anders?

Taaladvies.net
Jou / jouw

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons