klagen (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik klaag, jij klaagt, wij klagen
  • ik klaagde, wij klaagden
  • ik heb geklaagd
  • de godgeklaagde praktijken

Klagen wordt in België af en toe nog sterk vervoegd, ook door standaardtaalsprekers: ik kloeg, wij kloegen. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of kloeg(en) tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Taaladvies.net
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons