kortelings / binnenkort

In de standaardtaal is kortelings alleen correct om te verwijzen naar een situatie of handeling in het verleden. Kortelings is een vrij ouderwets woord. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: onlangs, sinds kort.

  • Er zijn onlangs middeleeuwse handschriften ontdekt.

Kortelings wordt soms gebruikt om te verwijzen naar een toekomstige gebeurtenis. Dat gebruik van kortelings behoort niet tot de standaardtaal. Correct is dan bijvoorbeeld binnenkort of weldra.

  • Het programma zal binnenkort / weldra worden uitgezonden.

Taaladvies.net
Kortelings / binnenkort

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons