koutje / koudje*

De verkleinvorm van het zelfstandig naamwoord kou ('verkoudheid') is koutje. Kou heeft als vormvariant koude, maar voor het verkleinwoord gaan we uit van de vorm kou. De verkleinvorm koudje* is dus niet correct.

  • Ik heb een koutje gevat.

In koudjes, de verkleinende vorm van het bijvoeglijk naamwoord koud, blijft de d behouden.

  • 't Is koudjes vandaag.
Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons