lay-out / layout* / lay out*

De correcte Nederlandse spelling is lay-out, met een streepje.


aaneenschrijven van Engelse woorden - bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons